Stellingen


Soms is een vraag belangrijker dan het antwoord.


  • Het gedragsmodel is bewezen effectief in het verminderen  van arbeidsverzuim door ziekte.
  • De direct leidinggevende hoort de 'Poortwachter casemanager' te zijn.
  • De verzorgingsstaat bestaat niet meer.
  • Arbeidsongeschiktheid kost een vermogen.
  • De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor primaire en secundaire preventie van arbeidsverzuim   door ziekte.
  • Arbeidsongeschiktheid (WIA) kan een medewerker tot de bedelstaf brengen.
  • De beste verzekering tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid is werk, werk en nog eens werk.
  • Slechts 10% van de werkende populatie voldoet aan de criteria van gezondheid, voelt zich vitaal en is met bevlogenheid aan het werk.
  • Veel mensen weten wat ze niet willen, weinig mensen weten wat ze wel willen; je krijgt meer van waar je je aandacht op richt.


Uw bedrijfsarts


Henk Jan van Wijck

Lees meer