Gezonde organisaties:

      "levende organisaties leren,
       lerende organisaties overleven"


  • Anticiperen adequaat, effectief en efficiënt op ontwikkelingen en veranderingen in hun leefomgeving
  • Zijn en blijven in balans met hun leefomgeving,
  • Brengen geen duurzame schade toe
  • Zorgen voor diversiteit omdat diversiteit de creativiteit bevordert die nodig kan zijn om adequaat op veranderingen te reageren
  • Bouwen in voorspoedige reserves op voor moeilijke tijden
  • Investeren in groei en ontwikkeling van individuele medewerkers
  • Faciliteren sociale steun
  • Leveren een toegevoegde waarde aan het grotere geheel waarmee de individuele medewerker zich kan identificeren
  • Zijn intern en extern congruent in het uitdragen van de waarden die belangrijk gevonden wordenUw bedrijfsarts


Henk Jan van Wijck

Lees meer