bedrijfsarts Arnhem
"moeten werken heeft zo zijn nadelen,
maar geen werk hebben of niet kunnen werken is veel erger"

Hoe zorgen we ervoor
  • dat gezonde medewerkers gezond blijven?
  • dat niet gezonde medewerkers weer gezond worden
  • dat medewerkers die verzuimen wegens ziekte weer kunnen terugkeren in het arbeidsproces?


Hoe kunnen we naast gezondheid ook de vitaliteit en de bevlogenheid van medewerkers bevorderen?

En…
Hoe creëren we duurzaam gezonde organisaties die de leefomgeving niet schaden?

Deze vragen richten de aandacht op positief geformuleerde uitkomsten voor alle medewerkers.

De antwoorden geven tegelijkertijd richting aan de preventie van ongewenste uitkomsten: burn out, gezondheidsklachten, (beroeps)ziekte, arbeidsverzuim.

Quote

moeten werken heeft zo zijn nadelen,

maar geen werk hebben of niet kunnen werken is veel erger”

Hoe zorgen we ervoor

  • dat gezonde medewerkers gezond blijven?

  • dat niet gezonde medewerkers weer gezond worden

  • dat medewerkers die verzuimen wegens ziekte weer kunnen terugkeren in het arbeidsproces?

Hoe kunnen we naast gezondheid ook de vitaliteit en de bevlogenheid van medewerkers bevorderen?

En...

Hoe creëren we duurzaam gezonde organisaties die de leefomgeving niet schaden?

Deze vragen richten de aandacht op positief geformuleerde uitkomsten voor alle medewerkers.

De antwoorden geven tegelijkertijd richting aan de preventie van ongewenste uitkomsten: burn out, gezondheidsklachten, (beroeps)ziekte, arbeidsverzuim.